dia ly 9

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến dia ly 9

Trang 1/7 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,00 giây.

 1. Địa lý 9: Hình 32.2 nhận xét về sự phân bố sản xuất ngành công nghiệp Đông Nam Bộ Bài 32 SGK trang 117

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 32 sgk trang 117 địa lí 9: Cho hình 32.2 hãy nhận xét về sự phân bố sản xuất ngành công nghiệp ở Đông Nam Bộ? ...

  Started by mikobum, 12-01-2018 04:53 PM
  dia ly 9, dong nam bo
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 04:53 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 2. Địa lý 9: Cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ vì sao như vậy Bài 32 SGK trang 119

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 32 sgk trang 119 địa lí 9: Cây cao su được trồng chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ vì sao lại như vậy? Ngoài các ngành...

  Started by mikobum, 12-01-2018 04:51 PM
  cay cao su, dia ly 9, dong nam bo
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 04:51 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 3. Địa lý 9: Nêu vai trò hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An đối với sự phát triển nông nghiệp Bài 32 SGK trang 120

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 32 sgk địa lí 9 trang 120: Nêu vai trò của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An đói với sự phát triển nông nghiệp của vùng? ...

  Started by mikobum, 12-01-2018 04:50 PM
  dia ly 9, ho dau tieng, ho tri an
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 04:50 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 4. Địa lý 9: Nêu vài nét tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ sau giải phóng Bài 32 SGK trang 120

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 32 sgk trang 120 địa lí 9: Hãy nêu một vài nét về tình hình phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ sau khi...

  Started by mikobum, 12-01-2018 11:10 AM
  dia ly 9, dong nam bo, tinh hinh phat trien
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 11:10 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 5. Địa lý 9: Những thuận lợi giúp cây công nghiệp vùng này trở thành sản xuất lớn nhất cả nước Bài 32 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 32 sgk trang 120 địa lí 9: Những thuận lợi nào giúp cho cây công nghiệp của vùng này trở thành vùng sản xuất lớn...

  Started by mikobum, 12-01-2018 11:08 AM
  cay cong nghiep, dia ly 9
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 11:08 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 6. Địa lý 9: Bảng 32.2 vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TPHCM Bài 32 SGK trang 120

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 32 sgk trang 120 địa lí 9: Cho bảng 32.3 hãy vẽ biểu đồ dựa vào bảng trên thể hiện cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ...

  Started by mikobum, 12-01-2018 11:07 AM
  dia ly 9, tphcm, ve bieu do
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 11:07 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 7. Địa lý 9: Hình 31.1 xác định ranh giới và nêu ý nghĩa về vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ Bài 31 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 31 sgk trang 113 địa lí 9: Dựa vào hình 31.1 xác định ranh giới và nêu ý nghĩa về vị trí địa lí của vùng Đông Nam...

  Started by mikobum, 12-01-2018 11:04 AM
  dia ly 9, dong nam bo, vi tri dia li
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 11:04 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 8. Địa lý 9: Nêu đặc điểm tự nhiên, tiềm năng kinh tế của vùng Đồng Nam Bộ Bài 31 SGK trang 113

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 31 sgk trang 113 địa lí 9: Cho bảng 31.1 và hình 31.1 Các bạn hãy nêu đặc điểm tự nhiên và tiềm năng kinh tế của...

  Started by mikobum, 12-01-2018 11:02 AM
  dac diem tu nhien, dia ly 9, dong nam bo, tiem nang kinh te
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 11:02 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 9. Địa lý 9: Dựa hình 31.1 xác định vị trí các sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé Bài 31 SGK trang 114

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 31 sgk trang 114 địa lí 9: Dựa vào hình 31.1 hãy xác định vị trí các sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé. Vì sao phải...

  Started by mikobum, 12-01-2018 11:00 AM
  dia ly 9, song be, song sai gon
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 11:00 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 10. Địa lý 9: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng phát triển kinh tế Đông Nam Bộ Bài 31 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 31 sgk địa lí 9 trang 116: Hãy cho biết điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:59 AM
  dia ly 9, dieu kien tu nhien, dong nam bo, tai nguyen thien nhien
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:59 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 11. Địa lý 9: Đông Nam Bộ là nơi thu hút nhiều lao động trên cả nước, vì sao Bài 31 SGK trang 116

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 31 sgk trang 116 địa lí 9: Đông Nam Bộ là nơi thu hút nhiều lao động trên khắp cả nước vì sao? Vấn đề dân cư lao...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:56 AM
  dia ly 9, dong nam bo
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:56 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 12. Địa lý 9: Bảng 31.1 vẽ biểu đồ thể hiện dân thành thị và nông thôn ở khu vực TPHCM Bài 31 SGK trang 116

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 31 sgk trang 116 địa lí 9: Cho bảng 31.3 hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân thành thị và nông thôn ở khu vực thành phố Hồ...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:55 AM
  dia ly 9, tphcm, ve bieu do
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:55 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 13. Địa lý 9: Thực hành: Xác định các cây công nghiệp lâu năm trồng được ở Tây Nguyên Bài 30 SGK

  Hướng dẫn giải bài tập thực hành bài 30 sgk địa lí 9: Xác định được những loại cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trông được ở Tây Nguyên mà không...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:53 AM
  cay cong nghiep lau nam, dia ly 9
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:53 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 14. Địa lý 9: Viết báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố, tiêu thụ của cây cà phê hoặc cây chè Bài 30 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài thực hành bài 30 sgk địa lí 9: Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố, tiêu thụ sản phẩm của cây cà phê...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:50 AM
  dia ly 9, tieu thu san pham, tinh hinh san xuat, viet bao cao
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:50 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 15. Địa lý 9: Hình 38.1 nêu giới hạn từng bộ phận trên đất liền ở nước ta Bài 38 SGK trang 135

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 38 sgk trang 135 địa lí 9: Cho hình 38.1 nêu giới hạn từng bộ phận trên phần đất liền của nước ta? Việt Nam là...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:39 AM
  dia ly 9
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:39 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 16. Địa lý 9: Liệt kê các quần đảo, đảo ở nước ta qua hình 38.2 Bài 38 SGK trang 137

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 38 sgk trang 137 địa lí 9: Liệt kê các quần đảo, đảo ở nước ta thông qua hình 38.2? Nước ta là nước tiếp...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:37 AM
  dia ly 9
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:37 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 17. Địa lý 9: Nếu những điều kiện thuận lơi phát triển kinh tế biển nước ta Bài 38 SGK trang 137

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 38 sgk địa lí 9 trang 137: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển ở nước ta dựa vào hình 38.3? ...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:35 AM
  dia ly 9, kinh te bien
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:35 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 18. Địa lý 9: Tại sao phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ Bài 38 SGK trang 138

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 38 sgk trang 138 dịa lí 9: Tại sao phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ? Nhắc tới biển là nhắc tới...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:33 AM
  dia ly 9, khai thac hai san xa bo
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:33 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 19. Địa lý 9: Hình 37.1 vẽ bản đồ thể hiện sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi ĐBSCL Bài 37 SGK trang 134

  Hướng dẫn giải bài tập thực hàng bài 37 SGK trang 134 Địa lý 9 Cho bảng 37.1 hãy vẽ bản đồ thể hiện sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:31 AM
  dia ly 9
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:31 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 20. Địa lý 9: Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì phát triển ngành thủy sản Bài 37 SGK trang 134

  Hướng dẫn giải bài tập thực hành bài 37 SGK trang 134 Địa lý 9: Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một số câu hỏi trong...

  Started by mikobum, 12-01-2018 10:28 AM
  dia ly 9, dong bang song cuu long, nganh thuy san
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 12-01-2018 10:28 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 21. Địa lý 9: Thực hành: Viết báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố của cây cà phê, cây chè Bài 30 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài thực hành bài 30 SGK địa lí 9 Như vậy ở những bài học trước, các em đã được tìm hiểu về một số đặc điểm trong phát...

  Started by mikobum, 01-01-2018 01:29 PM
  dia ly 9, tieu thu san pham, tinh hinh san xuat
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 01-01-2018 01:29 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 22. Địa lý 9: Thực hành: So sánh sự chênh lệch, tình hình sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên Bài 30 SGK

  Hướng dẫn giải bài tập thực hành bài 30 SGK địa lí 9 Như vậy ở những bài học trước, các em đã được tìm hiểu về một số đặc điểm trong phát triển của...

  Started by mikobum, 01-01-2018 01:23 PM
  cay cong nghiep, dia ly 9, su chenh lech, tay nguyen, tinh hinh san xuat
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 01-01-2018 01:23 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 23. Địa lý 9: Tìm tư liệu về thành phố Đà Lạt Bài 29 SGK trang 111

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 29 SGK trang 111 địa lí 9: Hãy tìm tư liệu về thành phố Đà Lạt? Được biết đến Tây Nguyên là một địa điểm du...

  Started by mikobum, 01-01-2018 01:18 PM
  dia ly 9, thanh pho da lat
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 01-01-2018 01:18 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 24. Địa lý 9: Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh về du lịch Bài 29 SGK trang 111

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 29 SGK địa lí 9 trang 111: Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh về du lịch? Đời sống của con người ngày càng phát...

  Started by mikobum, 01-01-2018 01:17 PM
  dia ly 9, tay nguyen, the manh ve du lich
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 01-01-2018 01:17 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

 25. Địa lý 9: Điều kiện thuận lợi, khó khăn trong phát triển nông lâm nghiệp Tây Nguyên Bài 29 SGK trang 111

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 29 SGK trang 111 địa lí 9: Điều kiện thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển nông –lâm nghiệp ở Tây Nguyên là...

  Started by mikobum, 01-01-2018 01:15 PM
  dia ly 9, dieu kien thuan loi kho khan, phat trien nong lam nghiep, tay nguyen
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 01-01-2018 01:15 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 9

kết quả từ 1 tới 25 trên 157
Trang 1/7 1 2 3 4