dia li 12

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến dia li 12

Trang 1/10 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,00 giây.

 1. Địa lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 196 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:12 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 10:12 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 2. Địa lí 12:Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 197 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:11 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 10:11 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 3. Địa lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 199 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:09 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 10:09 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 4. Địa lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm? Vùng kinh tế trọng điểm là...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:05 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 10:05 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 5. Địa lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm Vùng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:04 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 10:04 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 6. Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm. Vùng kinh...

  Started by mikobum, 19-07-2018 10:02 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 10:02 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 7. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:55 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:55 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 8. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:50 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:50 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 9. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Địa lí 12 bài 42 trang 191 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Vùng biển nước ta có trên 4000 đảo...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:48 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:48 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 10. Địa lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:43 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:43 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 11. Địa lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:40 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:40 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 12. Địa lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn? Vùng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:38 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:38 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 13. Địa lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:37 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:37 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 14. Địa lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 185 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long....

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:31 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:31 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 15. Địa lí 12: Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 186 sgk Địa Lí 12 Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:30 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:30 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 16. Địa lí 12: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 187 sgk Địa Lí 12 Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước? Vùng Đồng bằng sông...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:29 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:29 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 17. Địa lsi 12: Hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 188 sgk Địa Lí 12 Dựa vào hình 41.3 SGK, hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:27 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:27 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 18. Địa lí 12: Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long? ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:24 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:24 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 19. Địa lí 12: Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với...

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:23 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:23 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 20. Địa lí 12: Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết...

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết những...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:21 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:21 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 21. Địa lí 12: Viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 40 trang 183 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.1 (SGK) và các tài liệu sưu tầm được, viết một báo cáo ngắn về sự...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:18 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:18 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 22. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 40 trang 184 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét Vùng Đông Nam Bộ là vùng có...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:15 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:15 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 23. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 177 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:12 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:12 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 24. Địa lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 178 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:09 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:09 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

 25. Địa lí 12: Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 180 sgk Địa Lí 12: Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:07 PM
  dia li 12
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:07 PM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 12

kết quả từ 1 tới 25 trên 241
Trang 1/10 1 2 3 4